What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

11 พฤษภาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. งานกิจการสภา เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีวาระการประชุมให้ นายบัญชา วุฒิสังคะ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ทำการแถลงนโยบายต่อสภา เพื่อให้สภาฯ ทราบแนวทางในการบริหารและพัฒนาตำ...

ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนฟ้าคะนอง

07 พฤษภาคม 2564

ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนฟ้าคะนอง

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนที่ผ่านมา จำนวน 2 จุด และหากท่านใดที่ต้องการความช่วยเร่งด่วน สามารถแจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก โทร.0-2482-7221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก

06 พฤษภาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุนา วงศ์ละคร ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน รักษาราชการแทนนายอำเภอสามพราน กล่าวเปิดการประชุม และมีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ดังต่อไปนี้ นายศ...

อกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพจากสภากาชาดจังหวัดนครปฐม

29 เมษายน 2564

อกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพจากสภากาชาดจังหวัดนครปฐม

วันนี้ (29 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับกำนัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก  ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพจากสภากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ถูกกักตัวในช่วงการแพร่ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

ออกให้บริการน้ำแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4

28 เมษายน 2564

ออกให้บริการน้ำแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4

วันนี้ (28 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกให้บริการน้ำแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ทางเทศบาลตำบลบางกระทึกต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ

ดำเนินการออกลอกท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพรประชา

27 เมษายน 2564

ดำเนินการออกลอกท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพรประชา

วันนี้ (27 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึกออกลอกท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพรประชา เพื่อเตรียมท่อระบายน้ำให้พร้อมสำหรับการระบายน้ำของหมู่บ้านดารารัศมี หมู่บ้านทนงศักดิ์และหมู่บ้านเมืองประชา หมู่ 1 ในช่วงฤดูฝนนี้

ฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณ หมู่บ้านกรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า และบ้านเอื้ออาทร

22 เมษายน 2564

ฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณ หมู่บ้านกรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า และบ้านเอื้ออาทร

วันนี้ (22 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณ หมู่บ้านกรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า และบ้านเอื้ออาทร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โครงการป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

20 เมษายน 2564

โครงการป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (20 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางกระทึกจัดโครงการป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ  ชุมชนซอยร่มเย็น  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม โดยมีการ...

โครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

08 เมษายน 2564

โครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก จัดโครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

31 มีนาคม 2564

รลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และอำเภอสามพราน ออกอำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง สามารถเข้าถึงการเยียวยาของรัฐบาล ในช่วงสถานการ...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

24 มีนาคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน มาให้การบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการป้องกันโรคและวิธ...

ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึกและหมู่บ้านเอื้ออาทร

23 มีนาคม 2564

ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึกและหมู่บ้านเอื้ออาทร

วันนี้ (23 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลบางกระทึก ออกดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึกและหมู่บ้านเอื้ออาทร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ร่วมประชุมกับวัดญาณเวศกวัน และแพทย์ศิริราช ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

22 มีนาคม 2564

ร่วมประชุมกับวัดญาณเวศกวัน และแพทย์ศิริราช ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าร่วมประชุมกับวัดญาณเวศกวัน และแพทย์ศิริราช  ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในตำบลบางกระทึก ต่อไป

อบรมให้ความรู้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

15 มีนาคม 2564

อบรมให้ความรู้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

วันนี้ (15 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าบรรยายอบรมให้ความรู้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก เพื่อให้ อสม.มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรคโควิด 19 ใ...

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

13 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดญาณเวศกวัน โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม ฝึกสมาธิภาวนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ทำความสะอาดหอถังประปา บริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึก หมู่ที่ 2

08 มีนาคม 2564

ทำความสะอาดหอถังประปา บริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึก หมู่ที่ 2

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) เวลา 08.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่ออกล้างทำความสะอาดหอถังประปา บริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึก หมู่ที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปามีสีดำหรือมีตะกอนปนเบื้อน

ตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง

04 มีนาคม 2564

ตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง

วันนี้ (4 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงานให้เป็นไปตามรูปแบบและระเบียบกฎหมาย

ตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย

03 มีนาคม 2564

ตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย

วันนี้ (3 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย (นฐ.ถ.11 - 0003) บางกระทึก ซ.3 ซอยเลียบคลองหัวคนเพลง (บริเวณพุทธมณฑลสาย 5 - ศาลา SML) หมู่ที่ 4 เพื่อให้ถูกต้องตามแบบและระเบียบกฎหมาย

ออกตรวจความเรียบร้อยของโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย เลียบคลองหัวคนเพลง หมู่ที่ 4

24 กุมภาพันธ์ 2564

ออกตรวจความเรียบร้อยของโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย เลียบคลองหัวคนเพลง หมู่ที่ 4

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. กองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการ ออกตรวจความเรียบร้อยของโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย เลียบคลองหัวคนเพลง หมู่ที่ 4 เพื่อดูความเรียบร้อยระหว่างดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ณ วัดญาณเวศกวัน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตน...

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
File Icon ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุดกลบบ่อบาดาลเดิม ฯ หมู่ที่ ๘ (e-bidding)
File Icon ราคากลาง - ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหอถังประปา อาคารที่ทำการเทศบาลตำบลบางกระทึก หมู่ที่ ๒
File Icon ขอบเขตงาน จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
File Icon ราคากลาง - โครงการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุดกลบบ่อบาดาลเดิมฯ หมู่ที่ 8
File Icon ขอบเขตงาน การจัดซื้อสิ่งของเพื่อการยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณถนนแยกบ่อตกกุ้งบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ ๑
File Icon ราคากลาง - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ฯ ม. 1
File Icon ประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จำนวน 1 คัน (e-bidding)
File Icon ราคากลาง-การจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คัน
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปา ขนาดความจุ 45 ลบ.ม. ฯ หมู่ที่ 7 (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย หมู่ที่ 7 (e-bidding)
งานภาษี
เลขที่
File Icon ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
File Icon ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.2)
File Icon ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1)
File Icon ประกาศ บัญชีรายการห้องชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564
File Icon ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3)
File Icon ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปี 2564
File Icon ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
File Icon ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2)
File Icon ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1)
File Icon ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ของธนารักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2563
File Icon ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
File Icon ประกาศ บัญชีรายการห้องชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2563
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบคำขอใช้น้ำถาวร
File Icon แบบคำขอใช้น้ำชั่วคราว
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

25484186
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33112
318538
351650
24132537
991514
940297
25484186

Your IP: 44.192.54.67
Server Time: 2021-10-28 12:43:43

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration