A+ A A-


โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎ่าคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับนักเรียน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อนักเรียนได้มีความรู้ในการป้องกันเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นและป้องกันความสูญเสีย

 
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration